Liederen
Duits
Das Lied von der Erde: Das Trinklied vom Jammer der Erde

Schon winkt der Wein im goldnen Pokale,
Doch trinkt noch nicht, erst sing ich euch ein Lied!
Das Lied vom Kummer [soll auflachend
in die Seele euch klingen]1. Wenn der Kummer naht,
[liegen wüst die Gärten der Seele,
Welkt hin und stirbt die Freude, der Gesang.]2
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.
[Dein Keller birgt des goldnen Weins die Fülle]4

 

Herr dieses [Hauses!
Dein Keller birgt die Fülle des goldenen Weins!]3
Hier, diese [lange]4 Laute nenn' ich mein!
Die Laute schlagen und die Gläser leeren,
Das sind [die]5 Dinge, die zusammen passen.
Ein voller Becher Weins zur rechten Zeit
Ist mehr wert,

als [alle]6 Reiche dieser Erde!
Dunkel is das Leben, ist der Tod.

 

Das Firmament blaut ewig und die Erde
Wird lange [fest stehen und aufblühn im Lenz.]7


Du aber, Mensch,

Wie lang lebst denn du?
Nicht hundert Jahre darfst du dich ergötzen
An all dem morschen Tande dieser Erde,
[Nur ein Besitztum ist dir ganz gewiss:
Das ist das Grab, das grinsende, am Erde.
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.]4

 

Seht dort hinab!
Im Mondschein auf den Gräbern hockt
eine wildgespenstische Gestalt -

Ein Aff ist's!
Hört ihr, wie sein Heulen hinausgellt
in den süßen Duft des [Lebens!]8
Jetzt [nehm]9 den Wein! Jetzt ist es Zeit, Genossen!
Leert eure goldnen Becher [zu]10 Grund!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod!

 

Voetnoten:
1 Bethge: "soll euch in die Seele / Auflachend klingen!"
2 Bethge: "So stirbt die Freude, der Gesang erstirbt, / Wüst liegen die Gemächer meiner Seele."
3 Bethge: "Hauses, - ich besitze andres:"
4 Weggelaten door Mahler
5 Bethge: "zwei"
6 Bethge: "die"
7 Bethge: "feststehn auf den alten Füssen,"
8 Bethge: "Abends"
9 Bethge: "nehmt"
10 Bethge: "zum"

Nederlands
Het Lied van de aarde: Drinklied op het aardse tranendal

Reeds wenkt de wijn in gouden bokalen

Doch drink nog niet!

Eerst zing ik u een lied!

Dat lied vol kommer

Zal hard gelach in de zielen doen klinken

Als de kommer kwelt

Slaan ze kaal, de tuinen der zielen

Verwelkt en sterft de vreugde , het gezang

Donker is het leven, is de dood

 

Heer des huizes

Je kelder bergt een weelde aan goudgele wijn

Hier, deze citer is voor mij

De snaren raken en de glazen legen

Dat zijn de dingen die goed samen passen

Een volle beker wijn, zo op z'n tijd

Is meer waard , is meer waard, is meer waard

Dan alle rijkdom hier op aarde!

Donker is het leven, is de dood

 

Het hemelblauw blijft eeuwig

En de aarde - zal lang nog vaststaan -

Groeit en bloeit in mei

Jij echter, mens

Hoe lang leef dan jij?

Geen honderd jaren mag je je vermaken

Met mies en mors gebeuzel hier op aarde

 

 

 

 

Kijk, daar omlaag!

In maanlicht op de graven

Hurkt een verwilderd stakkerig figuur

Een aap is 't!

Hoor je zijn gejammer

Als wanklank in de zoete roes des levens?

 

Nu, neem de wijn, nu is het, tijdgenoten!

Leeg jullie gouden bekers maar gauw

Donker is het leven, is de dood

 

Hertaling: Jan Rot