Liederen
Duits
Symfonie nr. 2: Slotkoraal: Auferstehen

Chor und Sopran:
Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst du,
mein Staub, nach kurzer Ruh!
Unsterblich Leben! Unsterblich Leben
wird, der dich rief, dir geben!


Wieder aufzublüh'n, wirst du gesä't!
Der Herr der Ernte geht
und sammelt Garben
uns ein, die starben!

 

Alt solo:
O glaube, mein Herz! O glaube:
Es geht dir nichts verloren!
Dein ist, ja Dein, was du gesehnt!
Dein, was du geliebt, was du gestritten!

 

 

Sopran solo:
O glaube: Du wardst nicht umsonst geboren!
Hast nicht umsonst gelebt, gelitten!

 

Chor und Alt:
Was entstanden ist, das muß vergehen!
Was vergangen, auferstehen!


Hör auf zu beben!
Bereite dich zu leben!

 

Sopran und Alt solo:
O Schmerz! Du Alldurchdringer!
Dir bin ich entrungen.
O Tod! Du Allbezwinger!
Nun bist du bezwungen!


Mit Flügeln, die ich mir errungen,
in heißem Liebesstreben
werd' ich entschweben
zum Licht, zu dem kein Aug' gedrungen!

 

Chor:
Mit Flügeln, die ich mir errungen,
werde ich entschweben!
Sterben werd' ich, um zu leben!


Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst du,
mein Herz, in einem Nu!
Was du geschlagen,
zu Gott wird es dich tragen!

 

NB: Klopstock schreef het eerste couplet,

Mahler de overige.

Nederlands
Opstanding

Koor en sopraan:

Herrijzen, ja herrijzen zul jij,
mijn stof, na een korte rust!
Onsterfelijk leven! Onsterfelijk leven

krijgt jij terug van hem, die jou riep!

 

Om weer op te bloeien wordt je gezaaid!
De Heer van de oogst gaat rond

en verzamelt schoven

voor ons, die stierven!

 

Alt solo:

O geloof toch mijn hart, geloof:
Niets zal jou verloren gaan!

Van jou, ja van jou is, wat je wilde!

Van jou, wat je beminde, waarvoor je hebt gestreden!

 

Sopraan solo:

Geloof toch dat je niet voor niets geboren bent!
Dat je niet voor niets hebt geleefd en geleden!

 

Koor en alt:

Immers: wat ontstaan is dat moet vergaan!
Wat vergaan is weer herrijzen!


Houd op met beven!
En bereid je voor op leven!

 

Sopraan en alt solo:

O smart! die door alles heen gaat!
Aan jou ben ik ontkomen.
O dood, die alles kan bedwingen!
Nu heb ik jou bedwongen!


Met vleugels die ik mezelf heb vergaard,
Zal ik ik, in hete liefdesstromen
wegzweven op zoek naar het licht,
dat nog geen oog heeft mogen ontwaren!

 

Koor:

Met vleugels die ik mezelf heb vergaard,

zal ik wegzweven!

Sterven zal ik, om te leven!

 

Herrijzen, ja herrijzen zul jij,
mijn hart in een oogwenk!
Al wat je hebt geslagen,
zal je naar God toe dragen!

 

Vertaling Eveline Nikkels/Louis Ekstein

 

 

Sopraansolo, koor a capella
Wederopstaan, ja wederopstaan zult ge,
mijn stof, na een korte rust!
Een onsterfelijk leven, zal Hij die u riep, u geven.

Om te herbloeien wordt ge gezaaid!
De heer van de oogst gaat
en verzamelt schoven
voor ons, die zijn gestorven!

 

Altsolo
Oh geloof, mijn hart, oh geloof:
Er gaat u niets verloren!
U behoort toe, U waar ge naar smachtte!
U, wat ge lief had en waarom ge streed!

 

Sopraansolo
Oh geloof: ge zijdt niet vergeefs geboren!
Hebt niet vergeefs geleefd, geleden!

 

Koor (A,T,B)
Wat ontstaan is, moet vergaan!
Wat vergaan is wederopstaan!

 

Altsolo en koor
Houdt op met beven!
Bereidt u voor op het leven!

 

Sopraansolo, altsolo, koor
Oh smart, die alles doordringt!
U ben ik ontkomen!
Oh dood! die alles bedwingt!
Nu bent gij bedwongen!
Op vleugels, die ik heb bevochten
in vurig liefdesstreven,
zal ik heen zweven
naar het licht, dat geen oog ooit aanschouwde!

 

Koor
Sterven zal ik om te leven!
Wederopstaan, ja wederopstaan zult gij,
mijn hart, in een oogwenk!
Waarvoor ge hebt geslagen,
tot God zal het u dragen!

 

Vertaling door Sabine Lichtenstein
Taalfoutjes verwijderd door Louis Ekstein