Liederen
Duits
Symfonie nr. 8: Veni Creator spiritus

Veni, creator spiritus,
mentes tuorum visita;
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

 

Qui Paraclitus diceris,
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

 

Infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti;
accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus.

 

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus;
ductore sic te praevio
vitemus omne pessimum.

 

Tu septiformis munere,
dexterae paternae digitus;
[tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.]

 

Per te sciamus da Patrem,
noscamus [atque] Filium,
[te utriusque] spiritum
credamus omni tempore.

 

Da gaudiorum praemia,
da gratiarum munera;
dissolve litis vincula,
adstringe pacis foedera.

 

Gloria Patri Domino,
Deo sit gloria et Filio
natoque, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula.

 

NB: Mahler liet de tekst tussen vierkante haken weg.

Nederlands
Kom, schepper, Heilige Geest

Kom, schepper, Heilige Geest,
bezoek de geesten der Uwen.
Vervul met hemelse genadede zielen,
die Gij hebt geschapen.

 

Gij, die Trooster genoemd wordt,
de gave des Allerhoogsten,
de levende bron, vuur, liefde,
en balsem voor de geest.

 

Schenk ons de kracht om de zwakheid
van ons lichaam te overwinnen,
laat licht schijnen voor onze zinnen,
stort liefde in onze harten.

 

Verdrijf de vijand ver van ons,
en schenk ons spoedig vrede;
zo zullen wij onder Uw leiding
alle slechtheid ontlopen.

 

Gij, zevenvoudig door de gave,
zijt de vinger van Gods rechterhand.
Geef, dat wij door U de Vader
en de Zoon leren kennen en te allen tijde
geloven dat Gij de Heilige Geest zijn.

 

Geef ons de gave der vreugde.
geef ons de geschenken Uwer genade.
ontbind de boeien van de strijd,
bevestig het verbond der vrede.

 

God de Vader zij eer,en de Zoon
die van de doden opstond
en de Vertrooster,
in der eeuwen eeuwigheid.