Briefwechsel Alma Mahler - Allert de Lange Verlag

Verschenen boek: Briefwechsel Alma Mahler –Allert de Lange Verlag

“Dr. Landauer bringt jetzt mein Mahlerbuch heraus. Die Stunde ist ungünstig –aber wann wird sie günstiger sein?”, schrijft Alma Mahler aan Rudolf Mengelberg op 9 februari 1940, aan de vooravond van de verschijning van haar boek, Gustav Mahler: Erinnerungen und Briefe. Vanaf 1938, na de Anschluss, was er in Wenen geen plaats meer voor een boek over Gustav Mahler, een publicatie met een ‘Joods tintje’. Derhalve besloot Alma Mahler om uit te wijken naar Amsterdam en daar contact te zoeken met uitgever Allert de Lange. Een uitgebreide correspondentie met Walter Landauer, leider van de Duitstalige afdeling van deze uitgeverij, volgde. Ook onderhield Alma contact met literatuurcriticus Ernst Polak, die haar manuscript van kritisch commentaar voorzag en haar daarbij niet spaarde... In het onlangs verschenen boek Briefwechsel Alma Mahler – Allert de Lange Verlag zijn in totaal 134 brieven opgenomen met de complete correspondentie tussen Alma en de uitgeverij. De meest relevante brieven van en aan Ernst Polak zijn tevens gepubliceerd. Deze prachtige uitgave is voorzien van een uitgebreide inleiding en voetnoten per brief. Het boek is een uitgave van de Gustav Mahler Stichting Nederland en bezorgd door dr. Eveline Nikkels en drs. Matthijs Boumans.

 

Bestellen

  • Donateurs Nederland: € 32,50 (inclusief € 7,50 verzendkosten);
  • Donateurs buiten Nederland (Europa): € 42,50 (inclusief € 17,50 verzendkosten);
  • Niet-donateurs Nederland: € 37,50 (inclusief € 7,50 verzendkosten);
  • Niet-donateurs buiten Nederland (Europa): € 47,50 (inclusief € 17,50 verzendkosten).

Bovenstaande personen kunnen bestellen door het van toepassing zijnde bedrag over te boeken op NL29 INGB 0000 1456 77 (BIC INGB NL 2A) t.n.v. Gustav Mahler Stichting Nederland o.v.v. ‘Briefwechsel’. Vermeld tevens uw naam en adres! Informatie en prijsopgave voor bestellingen met verzending buiten Europa, boekhandelaren e/o voor bulkafname: penningmeester@gmsn.nl.