Privacyverklaring

De Gustav Mahler Stichting Nederland (GMSN) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Doel

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
De GMSN legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het administreren van donateurs en vrienden van de GMSN, voor de verwerking van donaties en giften of voor de verwerking van contactverzoeken. Daarnaast gebruikt de GMSN e-mailadressen voor het versturen van nieuwsbrieven als u daar toestemming voor heeft gegeven. U kunt uzelf afmelden voor nieuwsbrieven via de afmeldknop onderaan de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@gmsn.nl.

 

Bewaren van persoonsgegevens

De GMSN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tijdelijk lokaal bewaard op de computers van de penningmeester, de secretaris en de webmaster. Daarnaast worden de gegevens bewaard in de cloud, op de server van de host van de website van de GMSN en op de server van een derde partij die wij gebruiken om nieuwsbrieven te versturen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De GMSN verkoopt uw gegevens niet aan derden. De GMSN verstrekt uw gegevens alleen aan partijen die diensten voor haar uitvoeren en dan alleen die gegevens die voor de desbetreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan de GMSN toevertrouwde informatie wordt door haar en door haar leveranciers vertrouwelijk behandeld. De GMSN blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens door deze derden.

 

Cookies

De GMSN gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens gebruikt de GMSN analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de GMSN gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de GMSN hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt uzelf te allen tijde afmelden als donateur of vriend van de GMSN. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de GMSN. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij de GMSN een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover de GMSN beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar inzake de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gmsn.nl.

 

Beveiliging

De GMSN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.